Regulament

 

„HERBAGETICA TE TRIMITE LA TRATAMENT DE LUX LA BAILE FELIX!”

Perioada Campaniei: 9 Aprilie 2022 00:00:00 – 15 August 2022, ora 23:59:59

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.            Campania este organizată de către societatea Herbagetica S.R.L., cu sediul social jud. Brașov, com. Hărman, Sat Podu Oltului, Str. Florilor, nr. 1085 bis (denumit în continuare „Organizator”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/2334/2007, CUI 22314691.

1.2.            Campania organizată poartă denumirea „Herbagetica te trimite la tratament de lux la Băile Felix!”

1.3.            Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului campaniei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.

1.4.            Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare, iar participanții vor fi înștiintați prin intermediul paginii web pe care este publicat prezentul Regulament.

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1.            Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în magazinele partenere, plafare & farmacii (magazin fizic sau on-line) și pe site-ul oficial www.herbagetica.ro, în condițiile respectării prevederilor Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.            Campania se desfășoară în perioada 9 Aprilie 2022 00:00:00 – 15 August 2022, ora 23:59:59.

 

SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1.             Produsele participante la Campanie sunt toate produsele ce includ pe ambalaj marca Herbagetica, în orice cantitate și/ sau ambalaj, comercializate în orice magazin de pe teritoriul României (magazin fizic sau on-line) pe Durata Campaniei.

 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1.Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice - consumatori, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România, cu capacitate de exercițiu deplină, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei, care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare individual „Participant” și colectiv „Participanți”).

5.2.Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociațiile familiale, angajații/ colaboratorii Organizatorului și/sau ai companiilor distribuitoare ale Herbagetica SRL.

 

5.3.Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament Oficial.

 

5.4.Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 5.2. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Campanie are drept consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiilor în cazul câștigătorilor desemnați.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI UTILIZAREA ACESTORA

6.1.             În cadrul Campaniei vor fi acordate următoarele premii/ categorii de premii:

 

 

6.2.             Valoarea totală a premiilor, inclusiv TVA și impozit aferent, este de 64.462 RON

 

6.3.             Câștigătorii premiilor oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor câștigate.

 

6.4.             În cadrul prezentei Campanii, un participant poate câștiga prin tragere la sorți un singur premiu din aceeași categorie de premii, pe toată durata campaniei.

 

6.5.             Un premiu săptămânal este format din 1 Pachet Dorm Bine/Fără Stres și 1 voucher de 250 lei.

 

6.6.             Voucher-ul poate fi folosit la o singură achiziție de produse de pe site-ul https://herbagetica.ro. Voucherul va fi trimis în format electronic fiecărui câștigător pe mailul comunicat în formularul de înscriere.

 

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

7.1.         Condiții privind înscrierea în campanie:

7.1.1.      Pentru înscrierea validă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a)      Participantul are drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 5 de mai sus;

b)      Participantul achiziționează Produse Participante în perioada 09.04.2022 (ora 00:00:00, ora României) – 15.08.2022 (ora 23:59:59, inclusiv, ora României). Pot fi înscrise un numar nelimitat de bonuri fiscale in Campanie.

c)      Participantul păstreaza bonul fiscal / factura fiscală în original, documentul trebuind să fie prezentat pentru validarea oricărui câștig, conform descrierii din Secțiunea 9.

d)      Participantul se înscrie în Campanie exclusiv prin accesarea website-ului https://herbagetica.ro/tombola , completarea datelor obligatorii din formular (Nume și Prenume, e-mail, număr telefon, număr bon / factură,  data de emitere bon / factură fiscală ce atestă achiziția de Produse Participante, Orașul și Județul), respectând condițiile solicitate ce sunt prevăzute la Secțiunea 7.2 de mai jos;

e)      Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei, 09.04.2022.(ora 00:00:00, ora României) – 15.08.2022 (ora 23:59:59, inclusiv, ora României)

f)       Un Participant unic (identificat prin e-mail-ul utilizat pentru înscrierea numărului de bon fiscal / factură fiscală, a datei de emitere a bonului fiscal / facturii fiscale), va putea înscrie în Campanie toate bonurile care atestă achiziția de produse Herbagetica în perioada de desfășurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru acele numere de bonuri / facturi valide pe care Participantul nu le poate înscrie din acest motiv.

g)      Un Participant unic este definit de aceeași adresă de e-mail utilizată pentru înscrierea numărului și a datei bonului fiscal / facturii fiscale.

h)      Înregistrarea unui număr de bon fiscal / factură fiscală, împreună cu dată bon / factură, poate fi realizată o singură dată și numai prin modalitatea prevăzută în Secțiunea 7.2. În cazul în care același număr de bon fiscal / factură fiscală, împreună cu data bonului / facturii fiscale, va fi recepționat de către Organizator ca fiind transmis de pe două sau mai multe numere de telefon mobil/ adrese de e-mail diferite, acesta va fi luat în considerare doar pentru numărul de telefon corespunzător primei înscrieri, ordinea înscrierilor fiind cea cronologică raportată la ora recepției în baza de date a Organizatorului și nu la momentul trimiterii numărului de tranzacție.

i)        Paricipantul care achiziționează produse de pe site-ul https://herbagetica.ro intră automat în tragerea la sorți, fără a mai fi necesară înscrierea.

7.1.2.      În urma introducerii numelui și prenumelui, a adresei de e-mail, a numărului de telefon, a numărului și datei bonului fiscal/ facturii fiscale, a numelui Societății comerciale, a județului și a orașului, participantul va primi un email conform articolului 7.2.1.

 

 

7.2.         MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIE

            Participanții se pot înscrie în Campanie prin următoarea modalitate:

7.2.1. Online - prin completarea unui formular de înscriere disponibil la accesarea website-ului https://herbagetica.ro/tombola

Formularul de înscriere conține următoarele câmpuri și bife:

 • Nume și prenume (câmp obligatoriu)
 • Adresă e-mail (câmp obligatoriu)
 • Numărului bonului fiscal/ facturii fiscale care dovedește achiziția produsului participant (câmp obligatoriu)
 • Incarca poza bonului fiscal
 • Numele societății/ firmei de la care s-a făcut achiziția, orașul și județul (câmp obligatoriu)
 • Județ (câmp obligatoriu)
 • Localitate/ oraș (câmp obligatoriu)
 • Număr de telefon (câmp obligatoriu)
 • Data achizitiei

Participantul acceptă termenii și condițiile de participare stipulate prin prezentul Regulament și de asemenea că a luat la cunoștintă nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei, prin intermediul următoarei bife:

 • „Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile și regulamentul promoției ”  [ ] DA
 • „Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform notei de informare”  [ ] DA 

În cazul în care Participantul nu confirmă, chiar și din eroare, mențiunile de mai sus, înscrierea nu va putea fi finalizată.

Toate câmpurile formularului sunt obligatorii. Nebifarea câmpurilor duce la imposibilitatea înscrierii în Campanie.

Pentru ca înscrierea să fie validă, după completarea corectă a informațiilor solicitate în formular, Participantul trebuie să apese butonul „Participă la tombolă”.

Mesaje de răspuns în urma înscrierii Online.

După finalizarea înscrierii, Participantul va primi pe e-mail  mesajul „Te-ai înscris cu succes la tombola “HERBAGETICA te trimite la tratamente de LUX la Băile Felix!”. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Află aici dacă ai căștigat  https://herbagetica.ro/tombola

7.3.          Un număr de bon fiscal / factură fiscală împreună cu data bonului / facturii, poate fi înregistrat valid o singură dată în Campanie. Chiar dacă participanții la campanie achiziționează, conform aceluiași bon fiscal / factură fiscală, mai multe produse participante, aceștia vor putea înscrie valid în campanie numărul bonului fiscal / facturii fiscale o singură dată, indiferent de numărul total al produselor participante achiziționate sau de valoarea totală a acestora.

Un participant se poate înscrie de mai multe ori în cadrul Campaniei, fiecare înscriere unică validă, respectiv fiecare înscriere efectuată folosind un nou număr de bon fiscal / factură fiscală, împreună cu data de emitere bon fiscal / factură fiscală care să respecte criteriile specificate în prezentul Regulament, fiind considerată o șansa în cadrul tragerilor la sorți.

7.4.          Un Participant poate avea mai multe șanse de câștig în cadrul tragerilor la sorți, însă nu are posibilitatea de a câștiga mai mult de un singur premiu, din aceeași categorie, oferit prin tragere la sorți în cadrul Campaniei, chiar dacă este extras de mai multe ori în baza înscrierilor sale succesive.

7.5.          Participanții au obligația de a păstra bonul fiscal / factura fiscala înscris/ă în campanie, în original, până la momentul înmânării premiului, acestea fiind necesare pentru validare în cazul câștigului.

În cazul în care participantul declarat câștigător nu poate prezenta bonul fiscal / factura fiscală în original, care să ateste achiziția produselor participante, conform regulamentului oficial, participantul respectiv nu va fi validat câștigător și va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de către organizator.

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

8.1.             Premiile Campaniei se vor acorda conform descrierii de mai jos:

a)      Premiul Mare – va fi acordat prin tragere la sorți, pentru întreaga perioada de desfășurare a Campaniei

b)     Premiile săptămânale – vor fi acordate prin tragere la sorți, câte 10 premii pentru fiecare săptămână din perioada 09 Aprilie 2022 – 15 August 2022, parte a perioadei de desfășurare a Campaniei

8.2.            Tragerile la sorți pentru premiile din cadrul Campaniei se vor efectua pe platforma random.org. Prin înscrierea valabilă în Campanie, orice Participant dobândește vocația de a câștiga 1 (un) singur premiu din aceeași categorie de premii. Nu este permis ca un Participant să cumuleze premii similare la tragerile la sorți organizate în date diferite sau în aceeași dată.

8.3.            Premiile Campaniei se vor acorda prin tragere la sorți în fiecare zi de joi din perioada Campaniei, începând cu 14 Aprilie 2022, pentru premiile săptămânale. Tragerea la sorți pentru marele premiu va avea loc în data de 16 August 2022.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

9.1.            Ulterior desemnării câștigătorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Campanie, precum și modul de desfășurare a acesteia.

9.2.            Câștigătorii premiilor vor fi contactați telefonic și pe e-mail în vederea anunțării lor, în maxim 5 zile lucrătoare de la data desemnării lor ca și câștigători. În cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din motive independente de voința Organizatorului (dacă Participanții nu răspund la telefon, se înregistrează în Campanie cu numere de telefon fictive, nu se află în aria de acoperire, au telefonul închis etc.), sau refuză prezentarea bonurilor fiscale / facturilor fiscale extrase câștigătoare, se va trece la apelarea rezervelor în ordinea în care au fost extrase.

9.3.            Câștigătorul Marelui Premiu are obligația de a prezenta copia actului de identitate.

Copia actului de identitate este necesară identificării CNP-ului câștigătorului pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Codul Fiscal privind premiul ce urmează a-i fi acordat, mai precis de completare a Declarației 205 - Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit (întrucât Marele Premiu acordat în cadrul prezentei Campanii depășește pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal), precum și pentru verificarea vârstei minime .

 

SECȚIUNEA 10. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI

 1. 1. Suspendarea Campaniei va putea fi realizată în caz de Forță majoră sau printr-o Decizie  a Organizatorului ce va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul web.

10.2. Încetarea Campaniei înainte de termen, indiferent de motive, poate avea loc oricând prin Decizia Organizatorului. Decizia va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul web.

 

SECŢIUNEA 11. DATELE CU CARACTER PERSONAL

11.1. Pentru derularea în bune condiții a prezentei Campanii, Organizatorul se obligă să respecte dispozițiile legale în vigoare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Astfel, societatea Herbagetica SRL și colaboratorii integrați campaniei:

a) pot prelucra datele cu caracter personal ale participanților pe bază de consimțământ, în scopul derulării concursului, premierii și acordarea premiului;

b) vor putea prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă email și număr de telefon;

c) vor stoca datele cu caracter personal pe perioadă nedeterminată, finalizarea campaniei promoționale reprezentând un criteriu utilizat pentru a stabili perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate.

11.2. Organizatorul depune toate diligențele ca datele personale să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;

11.3. Organizatorul în cadrul acestei Campanii nu va transfera date cu caracter personal către terțe persoane care nu reprezintă colaboratori integrați campaniei.

11.4. Drepturile persoanei vizate sunt următoarele: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face parte unui proces decizional automatizat.

11.5. Persoana vizată poate transmite orice solicitare ori informare cu privire la datele personale la adresa de email: office@herbagetica.ro.

 

SECŢIUNEA 12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Dacă una sau mai multe clauze ale Regulamentului va fi declarată nulă, nulitatea nu va acoperi întregul Regulament, iar Organizatorul va înlocui clauza lovită de nulitate cu una valabilă.

12.2. Eventualele reclamații/sugestii legate de derularea și implementarea Campaniei se vor putea trimite pe toată durata acestuia, în scris la adresa poștală indicată în art. 1.1. ori la adresa de e-mail: office@herbagetica.ro.

12.3. Prezentul Regulament a fost întocmit la data de __________, la sediul societății Herbagetica SRL, este public și poate fi consultat în mod gratuit, de către orice persoană interesată/solicitant, pe site-ul https://herbagetica.ro

12.4. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii privind prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către Instanţele Judecătoreşti competente.

 

H E R B A G E T I C A  S R L

Administrator,

Boldizsar Scutaru Emilia Anca