Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale

„Castiga premiile Herbagetica”

Perioada campaniei: 07.06.2021 – 31.07.2021

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania este organizată de către societatea Herbagetica S.R.L., cu sediul social jud. Brașov, com. Hărman, Sat Podu Oltului, Str. Florilor, nr. 1085 bis, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/2334/2007, CUI 22314691, email: office@herbagetica.ro , tel: 0372 918 888 (denumit în continuare „Organizator”)

1.2. Campania promoțională organizată poartă denumirea „Castiga premiile Herbagetica”.

1.3. Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului concursului (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.

1.4. Campania promoțională „Câștigă premiile Herbagetica” este realizată de Organizator în strânsă colaborare cu Partenerii acestuia:

a) Partenerul FARMACIA TEI S.R.L., cu sediul în București, Bd. Lacul Tei, nr.56, sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului la nr. J/40/2040/1992, cod fiscal RO 9417, telefon 021.242.29.16, adresă mail: comenzi@farmaciatei.ro, având Cod IBAN: RO24BACX0000001052042000 deschis la UniCredit Bank, reprezentată de Administrator Maftei Roxana Zenovia

SI

Partenerul BEBETEI INVESTMENTS GROUP S.R.L., cu sediul în București, Bd. Lacul Tei, nr.62, sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului la nr. J/40/1218/02.2014, cod fiscal RO 32742199, având Cont IBAN: RO26BACX0000001052584000 deschis la UniCredit Bank, reprezentată de Administrator Maftei Roxana Zenovia.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință Partenerului și participanților înainte de a intra în vigoare. Participanții vor fi înștiintați prin afișare la locația desfășurării campaniei, dar și prin (dar nu absolut necasar) intermediul paginii web sau telefonic și/sau prin intermediul paginii de Facebook a Organizatorului (facebook.com/herbagetica).

1.6. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în locațiile Partenerului.

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în locațiile Partenerului HERBAGETICA, pe website-ul farmaciatei.ro si bebetei.ro.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se desfășoară în perioada 7 iunie 2021 – 31 iulie 2021.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

4.1 Campanie este adresată clienților finali - consumatorii persoane fizice.

4.2. Au dreptul de a participa la această Campanie toate persoanele fizice (consumatori) cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei (cu excepţia angajatilor Organizatorului precum şi a membrilor familiilor acestora - rude de gradul I, soț/soție), acestea confirmând în mod automat că în momentul participării la campanie că au citit și au înțeles prezentul Regulament și că sunt de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

4.3. Campania se va desfășura în locațiile partenerilor societății Herbagetica SRL, unde Campania va fi anunțată prin intermediul materialelor promoționale de tip wobblere și flyer.

4.4. Persoanele fizice – consumatorii care achiziționează produse ale societății Herbagetica SRL aflate în stoc în locațiile/punctele de lucru ale Partenerilor: Farmacia Tei Barbu Vacarescu, Farmacia Tei Rahova, Farmacia Tei Constanta, Farmacia Tei Plaza Ro, Farmacia Tei Camil Resu (Dristor), Bebe Tei Constanta, Bebe Tei Sun Plaza, Bebe Tei Plaza Ro,  pe website-ul farmaciatei.ro si bebetei.ro, pot primi unul din premiile puse la dispoziție de Organizator, astfel:

- la achiziționarea de produse Herbagetica în valoare de minim 50 de lei, cumparatorul final – consumatorul, trebuie să înscrie pe https://herbagetica.ro/concurs cu datele personale, nr și data bonului fiscal/facturii și intră automat în tragerea la sorți săptămânală pentru 1 x smartwatch Kingwear KW10 sau Urimer Akut (produs Herbagetica) 10 cps.

4.5. Pentru evidența contabilă, a premiilor acordate și pentru monitorizarea campaniei promoționale, premiile se vor trimite însoțite de un proces verbal de predare -primire premiu, iar câștigătorul este obligat să returneze organizatorului un exemplar completat cu datele personale și semnatura.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1.  În cadrul acestei campanii sunt prevăzute 3 tipuri de premii care constau în:

a) 16 x smartwatch Kingwear KW10 – valoare totală - 2,110.8 lei plus tva;

b) 40 x Urimer akut, 10 cps - valoare totală - 1,138 lei plus tva.

c) Bicicletă Omega- valoare totală - 1,500 lei + tva

5.2. Premiile se vor oferi săptămânal, după cum urmează:

Perioada: 7.06.2021 -  13.06.2021: 2 x smartwatch Kingwear KW10, 5 x Urimer Akut, 10 cps

Perioada: 14.06. 2021 -  20.06.2021: 2 x smartwatch Kingwear KW10, 5 x Urimer Akut, 10 cps

Perioada: 21.06.2021 -  27.06. 2021: 2 x smartwatch Kingwear KW10, 5 x Urimer Akut, 10 cps

Perioada: 28.06. 2021 -  04.07. 2021: 2 x smartwatch Kingwear KW10, 5 x Urimer Akut, 10 cps

Perioada: 5.07.2021 -  11.07. 2021: 2 x smartwatch Kingwear KW10, 5 x Urimer Akut, 10 cps

Perioada: 12.07.2021 -  18.07. 2021 : 2 x smartwatch Kingwear KW10, 5 x Urimer Akut, 10 cps

Perioada: 19.07.2021 -  25.07.2021 : 2 x smartwatch Kingwear KW10, 5 x Urimer Akut, 10 cps

Perioada: 26.07.2021-  31.07.2021: 2 x smartwatch Kingwear KW10, 5 x Urimer Akut, 10 cps

5.3. Premiile se acordă prin tragere la sorți, în fiecare zi de luni, pentru săptămâna precedentă, astfel:

Extragere 14.06.2021 pentru saptamana 7.06-  13.06.2021

Extragere 21.06.2021 pentru saptamana 14.06-  20.06.2021

Extragere 28.06.2021 pentru saptamana 21.06-  27.06.2021

Extragere 05.07.2021 pentru saptamana 28.06-  04.07.2021

Extragere 12.07.2021 pentru saptamana 5.07-  11.07.2021

Extragere 19.07.2021 pentru saptamana 12.07-  18.07.2021

Extragere 26.07.2021 pentru saptamana 19.07-  25.07.2021

Extragere 02.08.2021 pentru saptamana 26.07-  31.07.2021

Extragerea pentru marele premiu, care consta in bicicleta Omega, va avea loc in data de 02.08.2021.

5.4. Premiile se vor trimite câștigătorile de către Organizator.

5.5. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune aduse Câștigătorului sau unor terțe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiului.

 

SECŢIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

6.1. Validarea câștigătorilor se va face cu bonul fiscal, care să dovedească achiziția de produse Herbagetica în valoare de minim 50 lei, din locațiile menționate la art. 4.4. .  Câștigătorii sunt astfel obligați să păstreze bonul fiscal până la finalizarea campaniei.

6.2. Câștigătorii premiilor vor completa și semna un proces verbal de predare primire premiu. Organizatorul poate refuza validarea unui proces verbal de predare-primire propus de Partener ca fiiind castigator in cazul in care documentul nu este complet si corect completat: Nume/Prenume, telefon, Email, Locatie, Numar si Data bon/Produse achizitionate plus semnarea acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal.

6.3. Perioada de validare a câștigătorilor este de 3 zile lucrătoare, începând cu data extragerii inclusiv. Dacă validarea unui câștigător nu se poate realiza din motive care nu țin de Organizator, se va extrage alt câștigător până la validarea completă a unuia.

6.4. Extragerile se vor efectua prin programul Random.org.

6.5. Câștigătorii nu vor primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul Campaniei în schimbul premiului câștigat.

6.6. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru situațiile in care nu i-au fost puse la dispozitie datele corecte pentru atribuirea premiilor.

6.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de contacta câștigătorii pentru validarea premiilor.

 

SECȚIUNEA 7. ÎNTRERUPEREA ȘI CAMPANIEI

7.1. Întreruperea (suspendarea) Campaniei va putea fi efectuată în caz de Forță majoră sau printr-o Decizie a Organizatorului ce va fi comunicată Partenerului, iar Partenerul va informa publicul în locațiile acestuia.

7.2. Încetarea Campaniei înainte de termen, indiferent de motive, poate avea loc oricând prin Decizia Organizatorului. Decizia va fi comunicată Partenerului, iar Partenerul va informa publicul în locațiile acestuia.

 

SECŢIUNEA 8. DATELE CU CARACTER PERSONAL

8.1. Pentru derularea în bune condiții a prezentei Campanii, Organizatorul și Partenerii acestuia se obligă să respecte dispozițiile legale în vigoare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Astfel, societatea Herbagetica SRL, partenerii și colaboratorii integrați campaniei:

a) pot prelucra datele cu caracter personal ale participanților pe bază de consimțământ, în scopul derulării concursului, premierii și întocmirii tabelului  pentru acordarea premiului;

b) vor putea prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă email și număr de telefon;

c) vor stoca datele cu caracter personal pe perioadă nedeterminată, finalizarea campaniei promoționale reprezentând un criteriu utilizat pentru a stabili perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate.

8.2. Organizatorul și Partenerii acestuia vor depune toate diligențele ca datele personale să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;

8.3. Organizatorul  și Partenerii în cadrul acestei Campanii nu va transfera date cu caracter personal către terțe persoane care nu reprezintă colaboratori integrați campaniei.

8.4. Drepturile persoanei vizate sunt următoarele: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face parte unui proces decizional automatizat.

8.5. Persoana vizată poate transmite orice solicitare ori informare cu privire la datele personale la adresa de email: mihaela.ilie@herbagetica.ro.

 

SECŢIUNEA 9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Dacă una sau mai multe clauze ale Regulamentului va fi declarată nulă, nulitatea nu va acoperi întregul Regulament, iar Organizatorul va înlocui clauza lovită de nulitate cu una valabilă.

9.2. Eventualele reclamații/sugestii legate de derularea și implementarea Campaniei se vor putea trimite pe toată durata acestuia, în scris la adresa poștală indicată în art. 1.1. ori la adresa de e-mail: marius.rotaru@herbagetica.ro.

9.3. Prezentul Regulament a fost întocmit la data de  31.05.2021, la sediul societății Herbagetica SRL, este public și poate fi consultat în mod gratuit, de către orice persoană interesată/solicitant, la locațiile desfășurării Campaniei promoționale.

9.4. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii privind prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către Instanţele Judecătoreşti competente.

 

H E R B A G E T I C A         S R L

Administrator, Anca Boldizsar Scutaru