Regulament Concurs “15 iulie – 15 august” – iulie 2017

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat de către S.C. Herbagetica S.R.L., cu sediul în Str. Florilor 1085 bis, Hărman, Brașov, denumită în continuare “Organizator”.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al

acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial").

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfaşoară în perioada 15 iulie – 15 august în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul se va desfășura pe pagina Facebook „Herbagetica”: https://www.facebook.com/herbagtica/ unde va fi publicată o postare cu participarea la acest concurs. Persoanele ce doresc să participe, trebuie să posteze un comentriu pe pagina Herbagetica in care sa includă o imagine cu o geantă handmade, creție proprie și să își tag-uiască patru prieteni pentru a genera cât mai multe like-uri și share-uri. Pentru validarea participării la acest concurs, participatul trebuie să se înscrie pe pagina dedicată a acestuia, prin completarea unui formular: link Landing page.

Persoana cu cele mai multe like-uri și share-uri va fi desemnată câștigătoarea concursului și va câștiga un contract de colaborare cu Herbagetica pentru crearea unei genți personalizate pentru o gamă noua de produse și un voucher cadou de 250 lei pentru achiziționarea produselor Herbagetica.

Pentru locul II se va acorda un voucher cadou de 150 lei pentru achiziționarea de produse Herbagetica.

Pentru locul III se va acorda un voucher cadou de 100 lei pentru achiziționarea de produse Herbagetica.

 

SECŢIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

După desemnarea marelui câştigător, acesta va fi contactat de către Specialistul Herbagetica pentru a intra în posesia premiului. În cazul în care câştigătorul nu poate fi contactat ca urmare a transmiterii eronate a datelor de contact, se va alege un nou câştigător. De asemnea, pentru validarea câștigătorului Herbagetica îi va solicita acestuia să recreeze modelul de geantă câștigător.

Câștigătorii de pe locurile II și III, vor fi contactați la rândul lor pentru primirea premiilor.

Toți câștigătorii vor fi anunțați pe pagina oficială de Facebook Herbagetica și via newsletter către lista de abonați.

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toti participanţii şi eventualii câştigatori sunt de acord şi se obligă

să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin

prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi

exclusiva a participanţilor şi eventualilor câştigători.

 

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor cu domiciliul/ resedinţa în România, cu

varsta de minim 18 ani (impliniti la data inceperii concursului), cu excepţia angajatilor

Organizatorului precum şi a membrilor familiilor acestora (rude de gradul I, soț/soție).

 

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul se obligă totodată să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor

date. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale

participanţilor/ câstigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului

Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

Participanţii la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele

drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie

asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

 

SECŢIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva

pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de

instanţele judecătoreşti competente.

 

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil, gratuit, pentru toţi participanții, pe site-ul www.herbagetica.ro.  

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze

tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament