Regulament

„Campanie sampling, promovare produse!”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania este organizată de către societatea Herbagetica S.R.L., cu sediul social jud. Brașov, com. Hărman, Sat Podu Oltului, Str. Florilor, nr. 1085 bis (denumit în continuare „Organizator”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/2334/2007, CUI 22314691.

1.2. Campania organizată poartă denumirea „Cumpara produse dedicate unei prostate sanatoase si primesti gratuit Prostato Curcumin 95-10 cps!”

1.3. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului campaniei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare, iar participanții vor fi înștiintați prin intermediul paginii web pe care este publicat prezentul Regulament și/sau telefonic.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata şi se desfăşoară exclusiv pe site-ul oficial www.herbagetica.ro, precum si prin linia Telefonica oficiala.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIE

3.1. Campania se desfășoară în perioada 01-28.02.2022.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

4.1. Campania se va desfășura pe magazinul online Herbagetica: www.herbagetica.ro, unde va fi publicat un banner web care anunta campania, precum si la comenzile telefonice plasate de catre clienti.

4.2. La achizitia produselor Prostato Curcumin (30 cps, 60 cps si 120 cps) sau Prostato Stem (30 cps, 60 cps si 120 cps) pe shop-ul online sau prin linia Telefonica oficiala in perioada 01-28.02.2022 cumparatorul va primi o mostra de produs PROSTATO CURCUMIN 10 cps (in limita stocului disponibil – 139 flacoane).

Produse participante: gama de produse Prostato Curcumin si Prostato Stem, disponibila pe stoc in momentul organizarii campaniei.

4.3. Promotia nu se cumuleaza cu alte campanii/ reduceri de pret sau pachete promotionale.

4.4. Au dreptul de a participa la acest concurs toate persoanele cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Concursului (cu excepţia angajatilor Organizatorului precum şi a membrilor familiilor acestora - rude de gradul I, soț/soție) și care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

4.5. Dreptul de participare la Campanie poate fi anulat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

4.6. Înscrierea in campanie se face în mod automat, pentru comenzile online sau telefonice, care îndeplinesc conditiile descrise.

4.7. Toate persoanele care îndeplinesc condițiile stipulate în prezenta Secțiune vor primi garantat premiul.

SECȚIUNEA 5. PREMIUL CONCURSULUI

5.1. Premiile constand in Prostato Curcumin 95-10 cps, vor fi expediate in colete pentru toate comenzile plasate in perioada 01.02-28.02.2022 (cu mentiunea ca promotia nu se cumuleaza cu alte campanii).

5.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune aduse Câștigătorului sau unor terțe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiului.

5.3. Valoarea totala a premiilor este 990 lei + TVA.

SECŢIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

6.1. Câștigătorul nu va primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul Campaniei în schimbul premiului câștigat.

SECȚIUNEA 7. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

7.1. Întreruperea Campaniei va putea fi efectuată în caz de Forță majoră sau printr-o Decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul site-ului/paginii de facebook.

SECŢIUNEA 8. DATELE CU CARACTER PERSONAL

8.1. Pentru derularea în bune condiții a prezentei Campanii, Organizatorul se obligă să respecte dispozițiile legale în vigoare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Astfel, societatea Herbagetica SRL:

a) poate prelucra datele cu caracter personal ale participanților pe bază de consimțământ, în scopul derulării concursului, premierii și întocmirii Procesului – Verbal pentru acordarea premiului;

b) va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresă și număr de telefon;

c) va stoca datele cu caracter personal pe perioadă nedeterminată, finalizarea procesului de premiere reprezentând un criteriu utilizat pentru a stabili perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate.

8.2. Organizatorul depune toate diligențele ca datele personale să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

8.3. Organizatorul în cadrul acestei Campanii nu plănuiește să transfere date cu caracter personal către terțe persoane, însă dacă acest lucru se va întâmpla, Herbagetica SRL se va asigura în prealabil că aceste terțe persoane au implementate măsuri privind protecția datelor cu caracter personal.

8.4. Drepturile persoanei vizate sunt următoarele: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face parte unui proces decizional automatizat.

8.5. Persoana vizată poate transmite orice solicitare ori informare cu privire la datele personale la adresa de email: office@herbagetica.ro

SECŢIUNEA 9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Dacă una sau mai multe clauze ale Regulamentului va fi declarată nulă, nulitatea nu va acoperi întregul Regulament, iar Organizatorul va înlocui clauza lovită de nulitate cu una valabilă.

9.2. Eventualele reclamații/sugestii legate de derularea și implementarea Concursului se vor putea trimite pe toată durata acestuia, în scris la adresa poștală indicată în art. 1.1. ori la adresa de e-mail: office@herbagetica.ro.

9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către Instanţele Judecătoreşti competente.

 

H E R B A G E T I C A  S R L