Regulament

„Prinde reducerile de pana la 40%

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania este organizată de către societatea Herbagetica S.R.L., cu sediul social jud. Brașov, com. Hărman, Sat Podu Oltului, Str. Florilor, nr. 1085 bis (denumit în continuare „Organizator”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/2334/2007, CUI 22314691.

1.2. Campania organizată poartă denumirea „Pinde reducerile de pana la 40%”

1.3. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului campaniei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare, iar participanții vor fi înștiintați prin intermediul paginii web pe care este publicat prezentul Regulament și/sau telefonic.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIE

3.1. Campania se desfășoară în perioada 16 – 18 Aprilie 2021.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

4.1. Campania se va desfășura pe magazinul online Herbagetica: www.herbagetica.ro, unde va fi publicat un banner web care să anunțe campania.

4.2. Produsele participante la campanie aflate in stoc vor beneficia de reducere de pret cuprinsa intre 11 si 40% afisata la produsele participante la campanie in limita stocului disponibil.

Produse participante: Conform Anexa 1 la prezentul regulament.

4.3. Au dreptul de a participa la acest concurs toate persoanele cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Concursului (cu excepţia angajatilor Organizatorului precum şi a membrilor familiilor acestora - rude de gradul I, soț/soție) și care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

4.3.1. Dreptul de participare la Concurs poate fi anulat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

4.4. Înscrierea la concurs se face în mod automat, pentru comenzile online care îndeplinesc conditiile descrise.

4.5. Toate persoanele care îndeplinesc condițiile stipulate în prezenta Secțiune vor intra automat în tragerea la sorți pentru câștigarea unui premiu.

4.6. Castigatorii premiilor vor fi afisati pe site-ul herbagetica.ro in sectiunea Regulament.

4.7. Castigatorii premiilor care vor posta un comentariu pe pagina de Facebook la postarea cu anuntarea castigatorilor campaniei, vor mai primi cate un flacon de Detrix 3.000 ui 60 cps gratuit.

SECȚIUNEA 5. PREMIUL CONCURSULUI

5.1. Reducerea de pret va aparea direct in cosul cumparatorului in momentul achizitie de pe site.

5.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune aduse Câștigătorului sau unor terțe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiului.

SECŢIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

6.1. Câștigătorul nu va primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul Concursului în schimbul premiului câștigat.

SECȚIUNEA 7. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

7.1. Întreruperea Concursului va putea fi efectuată în caz de Forță majoră sau printr-o Decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul site-ului/paginii de facebook.

SECŢIUNEA 8. DATELE CU CARACTER PERSONAL

8.1. Pentru derularea în bune condiții a prezentului Concurs, Organizatorul se obligă să respecte dispozițiile legale în vigoare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Astfel, societatea Herbagetica SRL:

a) poate prelucra datele cu caracter personal ale participanților pe bază de consimțământ, în scopul derulării concursului, premierii și întocmirii Procesului – Verbal pentru acordarea premiului;

b) va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresă și număr de telefon;

c) va stoca datele cu caracter personal pe perioadă nedeterminată, finalizarea procesului de premiere reprezentând un criteriu utilizat pentru a stabili perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate.

8.2. Organizatorul depune toate diligențele ca datele personale să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

8.3. Organizatorul în cadrul acestei Campanii nu plănuiește să transfere date cu caracter personal către terțe persoane, însă dacă acest lucru se va întâmpla, Herbagetica SRL se va asigura în prealabil că aceste terțe persoane au implementate măsuri privind protecția datelor cu caracter personal.

8.4. Drepturile persoanei vizate sunt următoarele: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face parte unui proces decizional automatizat.

8.5. Persoana vizată poate transmite orice solicitare ori informare cu privire la datele personale la adresa de email: office@herbagetica.ro

SECŢIUNEA 9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Dacă una sau mai multe clauze ale Regulamentului va fi declarată nulă, nulitatea nu va acoperi întregul Regulament, iar Organizatorul va înlocui clauza lovită de nulitate cu una valabilă.

9.2. Eventualele reclamații/sugestii legate de derularea și implementarea Concursului se vor putea trimite pe toată durata acestuia, în scris la adresa poștală indicată în art. 1.1. ori la adresa de e-mail: office@herbagetica.ro.

9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către Instanţele Judecătoreşti competente.

 

H E R B A G E T I C A  S R L

Anexa 1

Produse participante in campania din perioada 16-18.04.2021

 

Nr.crt.

SKU

Pret promo 16-18.04.2021

% Reducere de pret aplicata

1

5 HTP 100 ZEN FORTE 120 CPS NEW

93

-19%

2

5 HTP 100 ZEN FORTE 30 CPS NEW

26

-19%

3

5 HTP 100 ZEN FORTE 60 CPS NEW

50

-19%

4

AFA STEM 30 CPS NEW

62

-14%

5

AFA STEM 60 CPS NEW

119

-14%

6

AFA STEM COMPLEX 120 CPS NEW

104

-13%

7

AFA STEM COMPLEX 30 CPS NEW

34

-13%

8

AFA STEM COMPLEX 60 CPS NEW

60

-13%

9

ALERGONAT 60 CPS NEW

26

-16%

10

ALERGY STEM 120 CPS NEW

76

-15%

11

ALERGY STEM 30 CPS NEW

25

-14%

12

ALERGY STEM 60 CPS NEW

44

-14%

13

ALOE FEROX 120 CPS NEW

45

-12%

14

ALOE FEROX 30 CPS NEW

15

-12%

15

ALOE FEROX 60 CPS NEW

26

-13%

16

ARTICULAR STEM 120 CPS NEW

76

-15%

17

ARTICULAR STEM 30 CPS NEW

25

-14%

18

ARTICULAR STEM 60 CPS NEW

44

-14%

19

ARTRO CURCUMIN 120 CPS NEW

76

-15%

20

ARTRO CURCUMIN 30 CPS NEW

25

-14%

21

ARTRO CURCUMIN 60 CPS NEW

44

-14%

22

ASPIRINA ORGANICA 120 CPS NEW

45

-12%

23

ASPIRINA ORGANICA 30 CPS NEW

15

-12%

24

ASPIRINA ORGANICA 60 CPS NEW

26

-13%

25

ASWAGHANDA 60 CPS

30

-17%

26

B-COMPLEX 100 120 CPS

53

-13%

27

B-COMPLEX 100 60 CPS

29

-15%

28

BEAUTY STEM 30 CPS NEW

23

-15%

29

BEAUTY STEM 60 CPS NEW

41

-13%

30

BERBERINA BIO-ACTIVA 30 CPS

30

-14%

31

BERBERINA BIO-ACTIVA 60 CPS

57

-14%

32

BRANCA MARELUI URS 60 CPS NEW

26

-16%

33

BROMELAINA&PAPAINA 30 CPS

27

-13%

34

BROMELAINA&PAPAINA 60 CPS

50

-14%

35

CA+D3+K2 120 CPS

73

-14%

36

CA+D3+K2 30 CPS

22

-12%

37

CA+D3+K2 60 CPS

39

-13%

38

Ca+Mg+Se+Si+Zn Organice cu D3 120 CPS NEW

53

-13%

39

Ca+Mg+Se+Si+Zn Organice cu D3 30 CPS NEW

17

-15%

40

Ca+Mg+Se+Si+Zn Organice cu D3 60 CPS NEW

30

-14%

41

CALCIU ORGANIC 120 CPS NEW

45

-12%

42

CALCIU ORGANIC 30 CPS NEW

15

-12%

43

CALCIU ORGANIC 60 CPS NEW

26

-13%

44

CARTILAJ DE RECHIN 120 CPS NEW

45

-12%

45

CARTILAJ DE RECHIN 30 CPS NEW

15

-12%

46

CARTILAJ DE RECHIN 60 CPS NEW

26

-13%

47

CHITOSAN 30 CPS NEW

15

-12%

48

CHITOSAN 60 CPS NEW

26

-13%

49

CHLORELLA 120 CPS NEW

45

-12%

50

CHLORELLA 30 CPS NEW

15

-12%

51

CHLORELLA 60 CPS NEW

26

-16%

52

CICOARE CU EXTRACT 30 CPS NEW

15

-12%

53

CICOARE CU EXTRACT 60 CPS NEW

26

-13%

54

COLESTERONAT 120 CPS NEW

45

-12%

55

COLESTERONAT 30 CPS NEW

15

-12%

56

COLESTERONAT 60 CPS NEW

26

-13%

57

CORDYCEPS 10/30/1 120 CPS NEW

80

-14%

58

CORDYCEPS 10/30/1 30 CPS NEW

26

-16%

59

CORDYCEPS 10/30/1 60 CPS NEW

46

-13%

60

COZI DE CIRESE CU EXTRACT 30 CPS NEW

15

-12%

61

COZI DE CIRESE CU EXTRACT 60 CPS NEW

26

-16%

62

CROM COMPLEX 120 CPS NEW

45

-12%

63

CROM COMPLEX 30 CPS NEW

15

-12%

64

CROM COMPLEX 60 CPS NEW

26

-13%

65

CURCUMIN C3 COMPLEX  120 CPS VEG

125

-13%

66

CURCUMIN C3 COMPLEX  30 CPS VEG

39

-13%

67

CURCUMIN C3 COMPLEX  60 CPS VEG

70

-14%

68

DETOX ACTIV 120 CPS NEW

45

-12%

69

DETOX ACTIV 30 CPS NEW

15

-12%

70

DETOX ACTIV 60 CPS NEW

26

-13%

71

DETOX SUPLU 120 CPS NEW

45

-12%

72

DETOX SUPLU 30 CPS NEW

15

-12%

73

DETOX SUPLU 60 CPS NEW

26

-13%

74

DEVIROX CPS VEGETALE 120 CPS NEW

85

-14%

75

DEVIROX CPS VEGETALE 30 CPS NEW

27

-13%

76

DEVIROX CPS VEGETALE 60 CPS NEW

50

-14%

77

ECHINACEEA INDIANA 30 CPS

21

-16%

78

ECHINACEEA INDIANA 60 CPS

39

-13%

79

GINKGO 120 STEM 120 CPS NEW

76

-15%

80

GINKGO 120 STEM 30 CPS NEW

25

-14%

81

GINKGO 120 STEM 60 CPS NEW

44

-14%

82

GINKGO CURCUMIN 95 120 CPS NEW

76

-15%

83

GINKGO CURCUMIN 95 30 CPS NEW

25

-14%

84

GINKGO CURCUMIN 95 60 CPS NEW

44

-14%

85

GLICEMOSTABIL 120 CPS NEW

45

-12%

86

GLICEMOSTABIL 60 CPS NEW

26

-13%

87

GRAVIOLA 60 CPS

35

-15%

88

HAPPY VIBE 60 CPS NEW

26

-16%

89

HEPATIC STEM 120 CPS NEW

76

-15%

90

HEPATIC STEM 30 CPS NEW

25

-14%

91

HEPATIC STEM 60 CPS NEW

44

-14%

92

HEPATO CURCUMIN 120 CPS NEW

76

-15%

93

HEPATO CURCUMIN 30 CPS NEW

25

-14%

94

HEPATO CURCUMIN 60 CPS NEW

44

-14%

95

HEPATO REGENERATOR 120 CPS NEW

45

-13%

96

HEPATO REGENERATOR 30 CPS NEW

15

-12%

97

HEPATO REGENERATOR 60 CPS NEW

26

-13%

98

IMMUNITY STEM 120 CPS NEW

76

-15%

99

IMMUNITY STEM 30 CPS NEW

25

-14%

100

IMMUNITY STEM 60 CPS NEW

44

-14%

101

INFLANAT 120 CPS NEW

76

-15%

102

INFLANAT 30 CPS NEW

25

-14%

103

INFLANAT 60 CPS NEW

44

-14%

104

MACA ZEN FORTE 120 CPS NEW

104

-19%

105

MACA ZEN FORTE 30 CPS NEW

29

-17%

106

MACA ZEN FORTE 60 CPS NEW

56

-19%

107

MAGNEZEN CALM 120 CPS

71

-14%

108

MAGNEZEN CALM 30 CPS

21

-16%

109

MAGNEZEN CALM 60 CPS

38

-14%

110

MAGNEZIU ORGANIC B-COMPLEX 120 CPS NEW

45

-12%

111

MAGNEZIU ORGANIC B-COMPLEX 30 CPS NEW

15

-12%

112

MAGNEZIU ORGANIC B-COMPLEX 60 CPS NEW

26

-13%

113

MAN ZEN FORTE 120 CPS NEW

83

-19%

114

MAN ZEN FORTE 30 CPS NEW

24

-20%

115

MAN ZEN FORTE 60 CPS NEW

45

-18%

116

MEMORY STEM 30 CPS NEW

23

-21%

117

MSM 120 CPS

47

-13%

118

MSM 30 CPS

14

-13%

119

MSM 60 CPS

25

-14%

120

OLIVOFORTE 30 CPS NEW

15

-12%

121

OLIVOFORTE 60 CPS NEW

26

-16%

122

ONCOLOGY STEM 120 CPS NEW

76

-15%

123

ONCOLOGY STEM 30 CPS NEW

25

-14%

124

ONCOLOGY STEM 60 CPS NEW

44

-14%

125

P. DEVIROX CPS VEGETALE 60 CPS, + VITAMINA  C FORTE 60 CPS

61

-40%

126

P. QUERCETIN+zINC 60 CPS + VITAMINA Forte C 60 CPS

49

-40%

127

PARASITES 12 DETOX FORTE 120 CPS NEW

63

-17%

128

PARASITES 12 DETOX FORTE 30 CPS NEW

18

-18%

129

PARASITES 12 DETOX FORTE 60 CPS NEW

35

-15%

130

PROSTATO CURCUMIN 120 CPS NEW

76

-15%

131

PROSTATO CURCUMIN 30 CPS NEW

25

-14%

132

PROSTATO CURCUMIN 60 CPS NEW

44

-14%

133

PROSTATO STEM 120 CPS NEW

76

-15%

134

PROSTATO STEM 30 CPS NEW

25

-14%

135

PROSTATO STEM 60 CPS NEW

44

-14%

136

QUERCETIN + ZINC 30 CPS NEW

21

-16%

137

QUERCETIN + ZINC 60 CPS NEW

39

-15%

138

REGLATENS 120 CPS NEW

45

-12%

139

REGLATENS 60 CPS NEW

26

-13%

140

REGLATENS FORTE 120 CPS

58

-13%

141

REGLATENS FORTE 60 CPS

32

-14%

142

RELAX WELL 120 CPS NEW

45

-12%

143

RELAX WELL 60 CPS NEW

26

-16%

144

RENALFORTE 120 CPS NEW

45

-13%

145

RENALFORTE 30 CPS NEW

15

-12%

146

RENALFORTE 60 CPS NEW

26

-13%

147

REUMATOFIT 120 CPS NEW

45

-13%

148

REUMATOFIT 60 CPS NEW

26

-13%

149

RHODIOLA ZEN FORTE 120 CPS NEW

89

-19%

150

RHODIOLA ZEN FORTE 30 CPS NEW

25

-19%

151

RHODIOLA ZEN FORTE 60 CPS NEW

48

-19%

152

SELENIU ORGANIC 120 CPS NEW

45

-12%

153

SELENIU ORGANIC 30 CPS NEW

15

-12%

154

SELENIU ORGANIC 60 CPS NEW

26

-13%

155

SERENIS+ 60 CPS NEW

26

-16%

156

SILICIU ORGANIC 120 CPS NEW

45

-12%

157

SILICIU ORGANIC 30 CPS NEW

15

-12%

158

SILICIU ORGANIC 60 CPS NEW

26

-13%

159

SILYMARIN 80/50 DETOX FORTE 120 CPS NEW

84

-19%

160

SILYMARIN 80/50 DETOX FORTE 30 CPS NEW

25

-17%

161

SILYMARIN 80/50 DETOX FORTE 60 CPS NEW

46

-19%

162

SLEEP DUO AM/PM  (120+120) NEW

144

-19%

163

SLEEP DUO AM/PM  (30+30) NEW

41

-18%

164

SLEEP DUO AM/PM  (60+60) NEW

78

-19%

165

STOMACALM 30 CPS NEW

15

-12%

166

STOMACALM 60 CPS NEW

26

-13%

167

SUPREME KRILL OMEGA 3 FORTE 30 CPS NEW

48

-14%

168

SUPREME KRILL OMEGA 3 FORTE 60 CPS NEW

84

-15%

169

TĂMÂIE - Boswellia serrata 120 CPS

54

-14%

170

TĂMÂIE - Boswellia serrata 30 CPS

16

-16%

171

TĂMÂIE - Boswellia serrata 60 CPS

30

-14%

172

URIMER FORTE 10 CPS NEW

27

-13%

173

URIMER FORTE 30 CPS NEW

72

-11%

174

VENUS ZEN FORTE 120 CPS NEW

83

-19%

175

VENUS ZEN FORTE 30 CPS NEW

24

-20%

176

VENUS ZEN FORTE 60 CPS NEW

45

-18%

177

VITAMINA C ORGANICA 120 CPS NEW

45

-12%

178

VITAMINA C ORGANICA 30 CPS NEW

15

-12%

179

VITAMINA C ORGANICA 60 CPS NEW

26

-13%

180

VITEX ZEN FORTE 120 CPS NEW

61

-19%

181

VITEX ZEN FORTE 30 CPS NEW

17

-19%

182

VITEX ZEN FORTE 60 CPS NEW

33

-18%

183

ZINC COMPLEX 120 CPS NEW

45

-12%

184

ZINC COMPLEX 30 CPS NEW

15

-12%

185

ZINC COMPLEX 30 CPS NEW

26

-13%

186

ZINC FORTE 120 CPS

50

-14%

187

ZINC FORTE 30 CPS

17

-15%

188

ZINC FORTE 60 CPS

28

-15%