Regulament

„Miercurea preturilor mici!”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania este organizată de către societatea Herbagetica S.R.L., cu sediul social jud. Brașov, com. Hărman, Sat Podu Oltului, Str. Florilor, nr. 1085 bis (denumit în continuare „Organizator”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/2334/2007, CUI 22314691.

1.2. Campania organizată poartă denumirea „Miercurea preturilor mici”

1.3. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului campaniei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare, iar participanții vor fi înștiintați prin intermediul paginii web pe care este publicat prezentul Regulament și/sau telefonic.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIE

3.1. Campania se desfășoară în perioada 21.07.2021.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

4.1. Campania se va desfășura pe magazinul online Herbagetica: www.herbagetica.ro, unde va fi publicat un banner web care să anunțe campania.

4.2. Produsele participante la campanie vor beneficia de reducere de pret de 15% afisata la produsele participante la campanie in limita stocului disponibil.

Produse participante:

 Nr.crt

Articol

Pret cu TVA

Pret -15%

1

DETRIX FORTE VITAMINA D3 5.000 UI 60 CPS VEGETALE NEW

35.00

29.75

2

CHITOSAN 60 CPS NEW

30.00

25.50

3

CARTILAJ DE RECHIN 120 CPS NEW

51.00

43.35

4

HAPPY VIBE 60 CPS NEW

31.00

26.35

5

COLESTERONAT 120 CPS NEW

51.00

43.35

6

AFA STEM+ CPS VEGETALE 60 CPS NEW

138.00

117.30

7

HEPATO REGENERATOR 120 CPS NEW

52.00

44.20

8

DETOX SUPLU 120 CPS NEW

51.00

43.35

9

GRAVIOLA 60 CPS NEW

41.00

34.85

10

SUPER COMPLEX 120 CPS NEW

76.00

64.60

11

GINKGO + CURCUMIN 95 120 CPS NEW

89.00

75.65

12

Ca+Mg+Se+Si+Zn Organice cu D3 60 CPS NEW

35.00

29.75

13

CORDYCEPS 10/30/1 120 CPS NEW

93.00

79.05

14

REGLATENS FORTE 120 CPS

67.00

56.95

15

COZI DE CIRESE CU EXTRACT 30 CPS NEW

17.00

14.45

 

4.3. Au dreptul de a participa la acest concurs toate persoanele cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Concursului (cu excepţia angajatilor Organizatorului precum şi a membrilor familiilor acestora - rude de gradul I, soț/soție) și care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

4.3.1. Dreptul de participare la Concurs poate fi anulat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

4.4. Înscrierea la concurs se face în mod automat, pentru comenzile online care îndeplinesc conditiile descrise.

4.5. Toate persoanele care îndeplinesc condițiile stipulate în prezenta Secțiune vor intra automat în tragerea la sorți pentru câștigarea unui premiu.

4.6. Castigatorii premiilor vor fi afisati pe site-ul herbagetica.ro in sectiunea Regulament.

SECȚIUNEA 5. PREMIUL CONCURSULUI

5.1. Reducerea de pret va aparea direct in cosul cumparatorului in momentul achizitie de pe site.

5.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune aduse Câștigătorului sau unor terțe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiului.

SECŢIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

6.1. Câștigătorul nu va primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul Concursului în schimbul premiului câștigat.

SECȚIUNEA 7. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

7.1. Întreruperea Concursului va putea fi efectuată în caz de Forță majoră sau printr-o Decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul site-ului/paginii de facebook.

SECŢIUNEA 8. DATELE CU CARACTER PERSONAL

8.1. Pentru derularea în bune condiții a prezentului Concurs, Organizatorul se obligă să respecte dispozițiile legale în vigoare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Astfel, societatea Herbagetica SRL:

a) poate prelucra datele cu caracter personal ale participanților pe bază de consimțământ, în scopul derulării concursului, premierii și întocmirii Procesului – Verbal pentru acordarea premiului;

b) va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresă și număr de telefon;

c) va stoca datele cu caracter personal pe perioadă nedeterminată, finalizarea procesului de premiere reprezentând un criteriu utilizat pentru a stabili perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate.

8.2. Organizatorul depune toate diligențele ca datele personale să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

8.3. Organizatorul în cadrul acestei Campanii nu plănuiește să transfere date cu caracter personal către terțe persoane, însă dacă acest lucru se va întâmpla, Herbagetica SRL se va asigura în prealabil că aceste terțe persoane au implementate măsuri privind protecția datelor cu caracter personal.

8.4. Drepturile persoanei vizate sunt următoarele: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face parte unui proces decizional automatizat.

8.5. Persoana vizată poate transmite orice solicitare ori informare cu privire la datele personale la adresa de email: office@herbagetica.ro

SECŢIUNEA 9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Dacă una sau mai multe clauze ale Regulamentului va fi declarată nulă, nulitatea nu va acoperi întregul Regulament, iar Organizatorul va înlocui clauza lovită de nulitate cu una valabilă.

9.2. Eventualele reclamații/sugestii legate de derularea și implementarea Concursului se vor putea trimite pe toată durata acestuia, în scris la adresa poștală indicată în art. 1.1. ori la adresa de e-mail: office@herbagetica.ro.

9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către Instanţele Judecătoreşti competente.

H E R B A G E T I C A  S R L