HERBAGETICA SRL

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

  

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,

HERBAGETICA SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor îl reprezintă încheierea vânzării produselor dintre HERBAGETICA SRL și Consumator, transmiterea ofertelor și promoțiilor prezente și viitoare ale produselor HERBAGETICA SRL, precum și informarea clientului privind situația contului sau a comenzilor.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare la încheierea vânzării, la livrarea produselor comandate și la întocmirea facturii fiscale. Refuzul dvs. determină anularea comenzii pentru lipsă de identificare.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: serviciul de curierat și serviciul de email.

Prin abonarea la newsletter-ul herbagetica.ro vă dați consimțământul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către HERBAGETICA SRL și implicit să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de HERBAGETICA SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, prin poștă, către Herbagetica SRL cu sediul în sat Podu Olt, com. Hărman, Str. Florilor nr. 1085 bis, Jud. Brașov, J08/2334/2007, RO 22314691, ori prin email: office@herbagetica.ro

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil la adresa/adresa de email mai sus menționată.